L. & N. Smit's Stichting

Eenzaamheid in de gemeente Molenlanden

Eenzaamheid is een groot probleem, ook in de gemeente Molenlanden. Dit blijkt wel uit de onderstaande cijfers vanuit de gezondheidsmonitor van de GGD:


 • 43% van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) in Nederland voelt zich soms of zelfs vaak eenzaam; bij 10% is sprake van sterke eenzaamheid.
 • Regio Zuid-Holland Zuid: 42% is eenzaam; 9% is sterk eenzaam.
 • Gemeente Molenlanden: 35% is eenzaam; 6% is sterk eenzaam.
 • Nieuw-Lekkerland: 38% is eenzaam; 8% is sterk eenzaam.

Daarom is de L. & N. Smit’s Stichting samen met het lokale Nieuw-Lekkerlandse netwerk een project gestart om de eenzaamheid in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk tegen te gaan. Vertegenwoordigd in dit netwerk zijn lokale kerken, scholen, VluchtelingenWerk, De Zonnebloem, Huis van de Waard, woningbouwvereniging Lek en Waard Wonen, Nederlandse Patiënten Vereniging, WMO Platform, Rotary, Stichting Jongerenwerk en Kernoverleg Nieuw-Lekkerland. De coördinatie ligt bij de L. & N. Smit’s Stichting. De Stichting wordt bijgestaan door de Gemeente Molenlanden, Rivas Zorggroep en
GGD Dordrecht.


 • organiseren van een gezonde lunch / high tea
 • vrijwilligersorganisaties toerusten in het erkennen en herkennen van eenzaamheid
 • beweegmaatjes, in samenwerking met GIGA Molenlanden
 • jeugd koppelen met bestaande beweeggroepen
 • koppeling van welzijn en thuiszorg versterken door inzet buddy’s / maatjes
 • imago Huis van de Waard versterken als inloopvoorziening voor jong en oud
 • instellen van een luisterlijn, genaamd ‘Smitsoor’
 • in samenwerking met VluchtelingenWerk eenzame statushouders activeren
 • versterken van het lokale Nieuw-Lekkerlandse netwerk o.a. door het organiseren van bijeenkomsten
 • sociaal huisbezoek voor ouderen
 • wijkambassadeurs in twee of drie straten