De stichting

 

 

 

Voorgeschiedenis
De L. en N. Smit’s Stichting is in 1885 opgericht door Leendert en Neeltje Smit. Zij schonken onder meer een perceel bouwland met boomgaard. Hierop werd een “asiel voor oude van dagen” gebouwd. Tot 1926 is het gebouw gebruikt voor de verzorging en verpleging van oude lieden, als gevolg van de 1e wereldoorlog moest het door financiële problemen sluiten.

Huidige situatie

 

De L. en N. Smit’s Stichting is nu een welzijninstelling met als doelstelling mensen te ondersteunen om hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten. Het behouden van de regie over het eigen leven is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Wij zetten ons in voor alle inwoners van Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk met een hulp- of ondersteuningsvraag.

 

 

 Wat bieden wij:
*Service- en informatiepunt
*Signalerend Huisbezoek 75+

*Sociaal huisbezoek
*Mantelzorgondersteuning
*Informatie mbt maaltijdvoorzieningen
*Open tafelproject
*Personenalarmering
*Klussendienst
*Vrijwilligersvervoer
*Activiteiten
*Voorlichting- en informatiebijeenkomsten

scootmobiel info dag

Voor de Scootmobiel bezitters van NIEUW-LEKKERLAND en KINDERDIJK wordt er op 12 juni 2018 een Scootmobiel Informatiedag gehouden. Klik hier voor meer info.

Ontknoping biljartcompetitie Biljartvereniging 't Waellant

Ontknoping biljartcompetitie Biljartvereniging 't Waellant. Voor foto's klik hier

Vrijwilligersvacatures

Voor vrijwilligersvacatures bij de L. & N. Smit's stichting, klik hier

Spreekuren vrijwilligerscoördinatoren

Ook in de 1e helft van 2018 zullen de vrijwilligerscoördinatoren op 4 locaties in Molenwaard inloop spreekuren houden. Wilt u informatie over het doen van vrijwilligerswerk? Of denkt u dat een vrijwilliger iets voor u zou kunnen betekenen? Kom dan gerust eens binnenlopen bij het spreekuur!

Computercursussen in 't Waellant

De L. & N. Smit's Stichting organiseert computercursussen voor ouderen in Nieuw-Lekkerland. Voor assistentie en eventuele uitbreiding van de computeractiviteiten zoeken we een gemotiveerde vrijwilliger! Iets voor u? Klik hier voor meer informatie